Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej : monografia dedykowana prof. Elżbiecie Marciszewskiej

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wydawca z listy MNiSW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data opublikowania

2020

Liczba stron

452

ISBN

978-83-8030-358-4

Rozdziały
Aspekty prawne delimitacji przestrzeni powietrznej i kosmicznej (s. 259-276)