Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dylematy pomiaru jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły Zbrojne RP
  • Jakość
  • Usługi logistyczne
Pages (from - to)

105 - 116

Book

Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : jakość - problemy i rozwiązania. Część VI

Ministry points / chapter

20.0