Processing may take a few seconds...

Book


Title

Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : jakość - problemy i rozwiązania. Część VI

Editors

Additional title

PL Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE ; Jakość - problemy i rozwiązania

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej

Publisher name from the MNiSW list

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Date of publication

2019

Number of pages

354

ISBN

978-83-7938-246-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911306554905606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Problematyka%20normalizacji,%20jako%C5%9Bci%20i%20kodyfikacji%20w%20aspekcie%20integracji%20z%20NATO%20i%20Uni%C4%85%20Europejsk%C4%85%20:%20jako%C5%9B%C4%87%20-%20problemy%20i%20rozwi%C4%85zania&offset=0

Keywords
PL
  • NATO
  • Unia Europejska (UE)
  • Normalizacja
  • Certyfikacja zgodności
  • Harmonizacja prawa
  • Jakość
  • Polska
Comments

Jubileusz 20-lecia działalności certyfikacyjnej Centrum Certyfikacji Jakości. Bibliografia przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Dylematy pomiaru jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 105-116)