Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aktywność fizyczna
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Edukacja prozdrowotna
  • Kultura fizyczna
  • Zdrowie
EN
  • Health
  • Physical activity
  • Social security
Pages (from - to)

66 - 80

Book

Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego

Points of MNiSW / chapter

20.0