Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Aktywność fizyczna
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Edukacja prozdrowotna
  • Kultura fizyczna
  • Zdrowie
EN
  • Health
  • Physical activity
  • Social security
Strony (od-do)

66 - 80

Książka

Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0