Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data opublikowania

2020

Liczba stron

231

ISBN

978-83-8084-483-4

eISBN

978-83-8084-484-1

DOI

10.24917/9788380844834

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052739980105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20konteksty%20bezpiecze%C5%84stwa%20zdrowotnego&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Zdrowie publiczne
Uwagi

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy obejmujące wybrane konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego. Może znacząco przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej na temat edukacji zdrowotnej, wzbogacając wiedzę o zdrowym stylu życia i profilaktyce chorób. Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Opublikowano w

Seria: Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Numer w serii

976

Rozdziały
Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego (s. 66-80)