Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zintegrowany system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności : synteza wyników badań w zadaniu integracja działań w zakresie ochrony ludności w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych w czasie wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.1.5.2.0

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

83

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17002112

Keywords
PL
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Ochrona ludności
  • Obrona cywilna
EN
  • Crisis management
  • Civil defence
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy autorów na karcie 2. Bibliografia na kartach 80-83.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej