Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyczna współpraca wojskowo-cywilna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka gopodarcza
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

9 - 28

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000521

Book

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza