Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Book type

research work

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Number of pages

142

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Chapters
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other