Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polska myśl geopolityczna : Adolf Bocheński a Juliusz Mieroszewski

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bocheński Adolf (1909-1944)
  • Geopolityka
  • Mieroszewski Juliusz (1906-1976)
  • Polska
Pages (from - to)

348 - 371

Book

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi