Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Asystencja wojskowa w II RP. Cz. 2, Aspekty praktyczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2017 | Numer: nr 4 (691)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Streszczenie

PL Autor omawia problematykę asystencji wojskowej, czyli wsparcia władz cywilnych przez wojsko, w okresie II Rzeczypospolitej. Na podstawie praktycznych przykładów – wielu dotychczas nieznanych – opisuje zasady udzielania asystencji oraz lokalne rozwiązania odnoszących się do niej regulacji normatywnych i regulaminowych. Przedstawia składy oddziałów asystencyjnych tworzonych zależnie od sytuacji. Opisuje udział wojska w ochranianiu porządku konstytucyjnego państwa, w działaniach przeciwdywersyjnych, przywracaniu porządku publicznego, udzielaniu bezpośredniej pomocy Policji Państwowej lub wymiarowi sprawiedliwości, w działaniach ochronnych w czasie powszechnych wyborów oraz w wypadkach klęsk żywiołowych. W artykule są analizowane dokumenty z okresu międzywojennego udostępnione przez Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie. -

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

52 - 70

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=174269

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

7,0