Processing may take a few seconds...

Article

Title

Asystencja wojskowa w II RP. Cz. 2, Aspekty praktyczne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (691)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

52 - 70

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=174269

Comments

Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]