Processing may take a few seconds...

Article


Title

Asystencja wojskowa w II RP. Cz. 2, Aspekty praktyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (691)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Abstract

PL Autor omawia problematykę asystencji wojskowej, czyli wsparcia władz cywilnych przez wojsko, w okresie II Rzeczypospolitej. Na podstawie praktycznych przykładów – wielu dotychczas nieznanych – opisuje zasady udzielania asystencji oraz lokalne rozwiązania odnoszących się do niej regulacji normatywnych i regulaminowych. Przedstawia składy oddziałów asystencyjnych tworzonych zależnie od sytuacji. Opisuje udział wojska w ochranianiu porządku konstytucyjnego państwa, w działaniach przeciwdywersyjnych, przywracaniu porządku publicznego, udzielaniu bezpośredniej pomocy Policji Państwowej lub wymiarowi sprawiedliwości, w działaniach ochronnych w czasie powszechnych wyborów oraz w wypadkach klęsk żywiołowych. W artykule są analizowane dokumenty z okresu międzywojennego udostępnione przez Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie. -

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

52 - 70

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=174269

Comments

Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0