Processing may take a few seconds...

Article


Title

Asystencja wojskowa w II RP. Cz. 1, Przepisy regulujące i zasady udzielania

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (690)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Prawo administracyjne
  • Prawo wojskowe
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Abstract

PL Autor omawia problem asystencji wojskowej, czyli wsparcia władz cywilnych przez wojsko, w okresie II Rzeczypospolitej. Pomoc ta była udzielana głównie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. podczas zamieszek) lub wystąpienia klęsk żywiołowych. Przedmiotem analizy są przepisy dotyczące asystencji, z wydawanymi przez władzę ustawodawczą włącznie, regulaminy i instrukcje ogólnowojskowe oraz lokalne regulacje, przyjęte w niektórych garnizonach i jednostkach. Autor wskazuje charakterystyczne cechy asystencji wojskowej oraz podstawowe zasady jej udzielania, zwraca uwagę także na zmiany wprowadzane wraz z wydawaniem nowych aktów prawnych. Przedstawia regulaminowe składy oddziałów asystencyjnych oraz wymagania w stosunku do wchodzących w ich skład oficerów i żołnierzy. W artykule są analizowane dokumenty z okresu międzywojennego udostępnione przez Wojskowe Biuro Historyczne–Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Pages (from - to)

116 - 134

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=174255

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0