Processing may take a few seconds...

Article

Title

Asystencja wojskowa w II RP. Cz. 1, Przepisy regulujące i zasady udzielania

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (690)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Prawo administracyjne
  • Prawo wojskowe
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Pages (from - to)

116 - 134

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=174255

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]