Processing may take a few seconds...

Article


Title

Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.2] Philosophy

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Policja
  • Polska
  • Terroryzm
Abstract

PL Artykuł zawiera specyfikę zadań polskiej Policji wobec terroryzmu, uwzględniając bezpieczeństwo, które jest najważniejszą wartością człowieka. Na artykuł składa się przegląd przedmiotowych definicji oraz prezentacja działań stricte policyjne, mających na celu ukazanie szeroko pojętego zwalczania terroryzmu przez tę uzbrojoną formację. Zaprezentowano również umiejscowienie policji w systemie antyterrorystycznym Polski.

EN This article contains the specificity of the Polish police's work against terrorism, taking into account security, which is the most important human value. It is described basic definitions connected to main topic at the beginning of the article. In addition, there is presented police actions aimed at demonstrating the widely defined fight against terrorism by this armed formation. Article also presented the location of the police in the anti-terrorist system of Poland

Pages (from - to)

122 - 133

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_9_Smaga_Mazurek.pdf

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 131-133. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0