Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Rozszerzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z perspektywy państw Azji Centralnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3 (694)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Azja Środkowa
  • Indie
  • Organizacje międzynarodowe
  • Pakistan
  • Polityka międzynarodowa
  • Szanghajska Organizacja Współpracy
Abstract

PL W czerwcu 2017 roku Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW) powiększyła się o dwa nowe państwa: Indie i Pakistan. Był to ważny moment w funkcjonowaniu tej azjatyckiej organizacji bezpieczeństwa, pokazała ona bowiem zdolność do adaptowania się do nowych uwarunkowań geopolitycznych w regionie. Przyjęcie dwóch dużych krajów Azji Południowej do SzOW łączy się jednak z ryzykiem, że organizacja stanie się dysfunkcyjna, nowe państwa członkowskie od lat bowiem trwają w konflikcie. Uważa się, że trudno będzie pogodzić interesy Indii i Pakistanu w organizacji, a tarcia między nimi będą osłabiać jej spoistość. Nie wszystkie kraje Azji Centralnej są zadowolone z powiększenia SzOW o Indie i Pakistan – państwa posiadające broń nuklearną. Autor analizuje potencjalne korzyści i obawy państw Azji Centralnej w związku z rozszerzeniem SzOW. Mogą skorzystać na tym gospodarczo państwa poradzieckiej Azji Centralnej. Możliwa wydaje się też integracja gospodarcza Azji Centralnej z Azją Południową.

Pages (from - to)

40 - 41

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189780

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 40-41. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

7

Ministry points / journal in years 2017-2021

7