Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozszerzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z perspektywy państw Azji Centralnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3 (694)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Azja Środkowa
  • Indie
  • Organizacje międzynarodowe
  • Pakistan
  • Polityka międzynarodowa
  • Szanghajska Organizacja Współpracy
Abstract

PL W czerwcu 2017 roku Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW) powiększyła się o dwa nowe państwa: Indie i Pakistan. Był to ważny moment w funkcjonowaniu tej azjatyckiej organizacji bezpieczeństwa, pokazała ona bowiem zdolność do adaptowania się do nowych uwarunkowań geopolitycznych w regionie. Przyjęcie dwóch dużych krajów Azji Południowej do SzOW łączy się jednak z ryzykiem, że organizacja stanie się dysfunkcyjna, nowe państwa członkowskie od lat bowiem trwają w konflikcie. Uważa się, że trudno będzie pogodzić interesy Indii i Pakistanu w organizacji, a tarcia między nimi będą osłabiać jej spoistość. Nie wszystkie kraje Azji Centralnej są zadowolone z powiększenia SzOW o Indie i Pakistan – państwa posiadające broń nuklearną. Autor analizuje potencjalne korzyści i obawy państw Azji Centralnej w związku z rozszerzeniem SzOW. Mogą skorzystać na tym gospodarczo państwa poradzieckiej Azji Centralnej. Możliwa wydaje się też integracja gospodarcza Azji Centralnej z Azją Południową.

Pages (from - to)

40 - 41

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189780

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 40-41. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

7.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

7.0