Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Oczekiwania rynku pracy jako determinanta kwalifikacji zawodowych menedżera logistyki

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Menedżerowie
  • Przydatność zawodowa
  • Rynek pracy
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

84 - 96

Book

Współczesne uwarunkowania[ organizacyjno-prawne} kompetencji zawodowych absolwentów szkól wyższych: praca naukowo- badawcza.