Processing may take a few seconds...

Book

Title

Współczesne uwarunkowania[ organizacyjno-prawne} kompetencji zawodowych absolwentów szkól wyższych: praca naukowo- badawcza.

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Keywords
PL
  • Menedżerowie
  • Przydatność zawodowa
  • Rynek pracy
  • Szkolnictwo wyższe
Chapters
Oczekiwania rynku pracy jako determinanta kwalifikacji zawodowych menedżera logistyki (p. 84-96)