Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne uwarunkowania[ organizacyjno-prawne} kompetencji zawodowych absolwentów szkól wyższych: praca naukowo- badawcza.

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Keywords
PL
  • Menedżerowie
  • Przydatność zawodowa
  • Rynek pracy
  • Szkolnictwo wyższe
Chapters
Oczekiwania rynku pracy jako determinanta kwalifikacji zawodowych menedżera logistyki (p. 84-96)