Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zadania policji w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.2] Philosophy

Title variant

EN Police tasks in crisis situations

Year of publication

2017

Published in

Journal of Modern Science

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 34 | Journal number: no 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Polska
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie zadań wykonywanych przez Policję w procesie zarządzania kryzysowego. W artykule przedstawiono ustawowe zadania Policji realizowane w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Wskazano w ujęciu wąskim katalog zagrożeń bezpieczeństwa jako źródła sytuacji kryzysowych. W ujęciu szerokim z punktu widzenia Policji na podstawie regulacji wewnętrznych formacji zdefiniowano sytuację kryzysową i zdarzenie kryzysowe, a także przedstawiono podstawowe formy działań prowadzone przez Policję. Wskazano Policję jako podmiot prowadzący działania prewencyjne w celu zapobieżenia czynnikom i sytuacjom kryzysowym w powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej. W ramach działań policyjnych ogólnikowo przedstawiono charakterystykę odblokowywania obiektu przez Policję.

EN The aim of the article is to present the tasks performed by the Police in the crisis management process. The article presents the statutory tasks of the Police carried out in various phases of crisis management. A narrow catalog of security threats was identified as a source of crisis situations. Broadly speaking from the Police point of view, based on the internal regulations of the formation, a crisis situation and a crisis event were defined, the basic forms of activities carried out by the Police are presented. The police preventively prevent the emergencies and threats in the public space. A general way of unlocking an object by the Police is presented

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

209 - 225

URL

http://www.jomswsge.com/Zadania-Policji-w-sytuacjach-kryzysowych,80380,0,1.html

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 223-224. Steszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0

Publication indexed in

CEJSH | CEEOL | Index Copernicus