Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zadania policji w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.2 Philosophy

Title variant

EN Police tasks in crisis situations

Year of publication

2017

Published in

Journal of Modern Science

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 34 | Journal number: no 3

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Polska
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

209 - 225

URL

http://www.jomswsge.com/Zadania-Policji-w-sytuacjach-kryzysowych,80380,0,1.html

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 223-224. Steszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEJSH | CEEOL | Index Copernicus