Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Modern Science

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.2 Philosophy
1.6 Culture and religion studies

Journal unique ID

488292

Publisher name

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie

Editorship

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie ul. Sienkiewicza 4 05-410 Józefów e-mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl www: www.jomswsge.com tel. 22 780 10 07 w.12 (pn.-wt.) tel. 25 758 86 45 (śr.-pt.)

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Psychologia | Filozofia i etyka | Ekonomia i finanse | Kultura i sztuka | Edukacja i pedagogika

ISSN

1734-2031

Publication frequency

half-yearly

DOI

10.13166/JoMS.issn.1734-2031

URL

http://www.jomswsge.com/O-czasopismie,725.html

Comments

„Journal of Modern Science” zawiera opracowania koncentrujące się na wymianie wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym zmianom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w dziedzinie wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Prowokuje to do nieustannej analizy skutków tych zmian dla człowieka, społeczeństwa oraz współczesnego świata. W piśmie publikowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim lub włoskim oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych. Indeksowane w Erich Plus, DOAJ, Arianta, CEEOL, CEON, Index Copernicus, CEJSH. Autorami są polscy i światowi specjaliści w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i obronności, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, stosunków międzynarodowych, filozofii, kulturoznawstwie . Czasopismo wydawane jest od 2005 r., od roku 2010 jako kwartalnik, od 2020 roku częstotliwość ukazywania się pisma uległa zmianie, staje się półrocznikiem. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 9.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2021 100.0 ---