Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Realizacja planu modernizacji technicznej Wojsk Lądowych SZ RP : stan obecny

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczństwo narodowe
  • Siły zbrojne
  • Technika wojskowa
  • Uzbrojenie (wojsk.)
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

62 - 87

Book

Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.4.2.0