Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.4.2.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

141

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000103

Słowa kluczowe
PL
  • Wojska lądowe
  • Zdolność bojowa
EN
  • Land forces
  • Combat capability
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Nazwy opracowujących na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia i netografia na stronach 133-140

Rozdziały
Założenia badawcze (s. 9-17)
Trendy głównych technologii obronnych : charakterystyka wybranych kierunków badań przydatnych w modernizacji SZ RP (s. 37-61)
Realizacja planu modernizacji technicznej Wojsk Lądowych SZ RP : stan obecny (s. 62-87)
Zdolności operacyjno - taktyczne - nowe kierunki (s. 88-128)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej