Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ nielegalnej migracji przez granice Polski z Ukrainą na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej związane w szczególności z zagrożeniami terrorystycznymi

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Nielegalni imigranci
  • Terroryzm
  • Polska
  • Ukraina
Pages (from - to)

45 - 55

Book

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

Presented on

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy", 23-25.09.2015, Gliwice, Polska