Processing may take a few seconds...

Conference

Name

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy"

Short name

PL Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy"

Conference date

23-25.09.2015

Place

Gliwice, Polska