Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Negocjacje międzynarodowe w wymiarze etycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

229 - 244

Book

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

Presented on

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy", 23-25.09.2015, Gliwice, Polska