Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Negocjacje międzynarodowe w wymiarze etycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

229 - 244

Book

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

Presented on

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy", 23-25.09.2015, Gliwice, Polska