Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Struktura przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako element wpływający na budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zespoły zarządzania kryzysowego
Pages (from - to)

103 - 124

Book

Bezpieczeństwo i edukacja : edukacja elit XXI wieku bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : edukacja XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0