Processing may take a few seconds...

Book

Title

Bezpieczeństwo i edukacja

Editors

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Publisher name from the MNiSW list

Akademia WSB

Date of publication

2019

ISBN

978-83-65096-91-3

URL

https://www.wsb.net.pl/o-uczelni/wydawnictwo/katalog-edukacja-xxi-wieku

Chapters
Struktura przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako element wpływający na budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (p. 103-124)