Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo i edukacja

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia WSB

Data opublikowania

2019

ISBN

978-83-65096-91-3

URL

https://www.wsb.net.pl/o-uczelni/wydawnictwo/katalog-edukacja-xxi-wieku

Rozdziały
Struktura przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako element wpływający na budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (s. 103-124)