Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stress and job satisfaction among the land forces officers - results of quantitative studies

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

LV Stress un sauszemes karaspeka virsnieku apmierinatiba ar darbu - kvantitativo petijumu rezultati

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
PL
  • Oficerowie
  • Satysfakcja zawodowa
  • Siły zbrojne
  • Stres
  • Stres zawodowy
  • Polska
Pages (from - to)

37 - 47

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2019/09/SZF-krajums_IV_Psihologijas-aktualitates_2019_DRUKA.pdf

Book

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology

Presented on

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018", 12-13.10.2018, Daugavpils, Łotwa

Points of MNiSW / chapter

5.0