Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski | łotewski

Miejsce

Daugavpils, Latvia

Wydawca

Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule"

Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Data opublikowania

2019

Liczba stron

88

ISBN

978-9984-14-884-7

ISSN

2255-8853

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2019/09/SZF-krajums_IV_Psihologijas-aktualitates_2019_DRUKA.pdf

Słowa kluczowe
EN
  • Nauki społeczne
  • Rozwój regionalny
Rozdziały
Combat Stress of land forces soldiers (s. 5-15)
Stress and job satisfaction among the land forces officers - results of quantitative studies (s. 37-47)
Konferencja

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018", 12-13.10.2018, Daugavpils, Łotwa

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana