Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Profesjonalizm w służbie cywilnej : cecha działania, cel czy wartość

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo urzędnicze
  • Urzędnicy
  • Polska
Pages (from - to)

83 - 88

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronie 88. Streszczenie w języku angielskim

Book

Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Points of MNiSW / chapter

20.0