Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Krzysztof Wąsowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

E-mail

k.wasowski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-9881-6101

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (1)

Rozdziały (7)

Książki (1)