Processing may take a few seconds...

Book


Title

Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Editors

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo INP PAN

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Date of publication

2019

Number of pages

147

ISBN

9788366300057

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052588212305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Polski%20korpus%20s%C5%82u%C5%BCby%20cywilnej%20i%20jego%20zmiany%20:%20prace%20studialne%20Warszawskiego%20Seminarium%20Aksjologii%20Administracji&offset=0

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Decyzja administracyjna
  • Etyka
  • Prawo urzędnicze
  • Urzędnicy
  • Polska
Comments

Bibliografie, wykazy aktów prawnych, orzecznictwa przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Profesjonalizm w służbie cywilnej : cecha działania, cel czy wartość (p. 83-88)