Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo INP PAN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2019

Liczba stron

147

ISBN

9788366300057

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052588212305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Polski%20korpus%20s%C5%82u%C5%BCby%20cywilnej%20i%20jego%20zmiany%20:%20prace%20studialne%20Warszawskiego%20Seminarium%20Aksjologii%20Administracji&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Decyzja administracyjna
  • Etyka
  • Prawo urzędnicze
  • Urzędnicy
  • Polska
Uwagi

Bibliografie, wykazy aktów prawnych, orzecznictwa przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Profesjonalizm w służbie cywilnej : cecha działania, cel czy wartość (s. 83-88)