Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Świat wartości studentów Akademii Obrony Narodowej w Warszawie : analiza wyników badań własnych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Badania jakościowe
  • Bezpieczeństwo
  • Dobro
  • Kultura
  • Studenci
  • Uczciwość
  • Wartość
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

113 - 136

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 135. Uwaga dotycząca języka : streszczenie w języku angielskim.

Book

Młodzież, wartości, kultura : dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Points of MNiSW / chapter

20.0