Processing may take a few seconds...

Book

Title

Młodzież, wartości, kultura : dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Editors

Additional title

PL Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Year of publication

2017

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish | english

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo KUL

Publisher name from the MNiSW list

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Date of publication

2017

Number of pages

178

ISBN

9788380614017

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991020396739705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,M%C5%82odzie%C5%BC,%20warto%C5%9Bci,%20kultura%20:%20dialog&offset=0

Keywords
PL
  • Chrześcijaństwo
  • Ekumenizm
  • Kryzys kultury
  • Kultura
  • Młodzież
  • Teologia katolicka
  • Światowe Dni Młodzieży (31 2016 Kraków)
  • Wartość
  • Wychowanie do wartości
Comments

Bibliografia przy pracach. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Świat wartości studentów Akademii Obrony Narodowej w Warszawie : analiza wyników badań własnych (p. 113-136)