Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kaganek oświaty na "dzikim Zachodzie". Rola szkolnictwa w procesie integracji społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oświata
  • Szkolnictwo
  • Społeczeństwo
  • Pomorze Zachodnie
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

359 - 370

Book

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian