Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian

Redaktorzy

[ 1 ] Uniwersetytet Szczeciński

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Szczecin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe "Minerwa" (Uniwersytet Szczeciński)

Data opublikowania

2016

Liczba stron

727

ISBN

9788364277542

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910859564205606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Z%20bada%C5%84%20nad%20tradycj%C4%85%20polskiej%20pedagogiki.%20T.%202,%20Ksi%C4%99ga%20jubileuszowa%20dedykowana%20profesor%20Danucie%20Ko%C5%BAmian&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Historia
  • Nauczanie
  • Pedagogika
  • Polska
Rozdziały