Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ziemie odzyskane czy wyzyskane? Polityka pierwszych, powojennych, polskich władz komunistycznych względem Ziem Odzyskanych na przykładzie Szczecina i okolic w latach 1945-1947

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Osadnictwo
  • Szabrownictwo
  • Wysiedlenie
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

117 - 126

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19000303&view=2

Book

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Historia

Presented on

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 05.2018, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0