Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Ziemie odzyskane czy wyzyskane? Polityka pierwszych, powojennych, polskich władz komunistycznych względem Ziem Odzyskanych na przykładzie Szczecina i okolic w latach 1945-1947

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel