Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ reformy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonej w latach 2009–2016, na bezpieczeństwo kraju w opinii obywateli

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Influence of the reform of the Armed Forces of the Republic of Poland, conducted in the years 2009-2016, on the security of the country in the opinion of citizens

Year of publication

2019

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 13

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Armia zawodowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obowiązek obronny powszechny
  • Opinia publiczna
  • Pobór do wojska
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Reforma
Abstract

PL Konflikt na Ukrainie w 2014 r. zrodził w Polsce pytania o zasadność i skuteczność reformy wojska polskiego, jaka rozpoczęła się w 2009 r. Zaniechanie powszechnego poboru i uzawodowienie armii spowodowało zmniejszanie się liczby osób, które przeszły przeszkolenie wojskowe. A to zaczęło budzić obawy o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Badania na temat uzawodowienia armii i wpływ tej decyzji na wzrost lub spadek zagrożeń jest istotne dla obywateli Polski. Artykuł przedstawia opinie społeczne ten temat.

EN The conflict in Ukraine in 2014 raised questions in Poland about the legitimacy and effectiveness of the reform of the Polish army, which began in 2009. The abandonment of universal conscription and professionalization of the army resulted in a decrease in the number of people who underwent military training. And this began to raise concerns about the security of the state and its citizens. Research on the professionalization of the army and the impact of this decision on the increase or decrease of threats is important for Polish citizens. The article presents social opinions on this topic.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

1 - 19

DOI

10.5604/01.3001.0013.7492

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=197339

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

Index Copernicus