Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wpływ reformy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonej w latach 2009–2016, na bezpieczeństwo kraju w opinii obywateli

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Influence of the reform of the Armed Forces of the Republic of Poland, conducted in the years 2009-2016, on the security of the country in the opinion of citizens

Year of publication

2019

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 13

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Armia zawodowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obowiązek obronny powszechny
  • Opinia publiczna
  • Pobór do wojska
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Reforma
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

1 - 19

DOI

10.5604/01.3001.0013.7492

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=197339

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

Index Copernicus