Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dyplomacja obronna : nowy instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Defence Diplomacy as a New Instrument of Foreign and Security Policy

Year of publication

2017

Published in

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 70 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dyplomacja obronna
 • Dyplomacja wojskowa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka zagraniczna
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Prawo międzynarodowe
EN
 • Foreign policy
 • International security
 • Military diplomacy
 • National security
Abstract

EN “Defence diplomacy” is a relatively new term developed in response to the post-ColdWar demand for new international missions and functions carried out by the armed forces. Itshould not be understood as a kind of traditional “military diplomacy plus.” In the absence ofa broadly accepted definition of “defence diplomacy,” countries try to adapt it to the needs oftheir own security policy. In Poland, the term appears only in journalism; there is no precisereference to any foreign and security policy documents. The main goal of defense diplomacyis to co-design and implement state security policy and to establish stable internationalrelations in the field of defense. Conceptualising defence diplomacy is the starting point forunderstanding its role as one of the most important instruments of foreign and security policyin modern countries.

PL Współczesna dyplomacja obronna jest sztuką i rzemiosłem ukształtowanym przez tradycję oraz bieżące potrzeby polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Określa się ją jako praktykę prowadzenia negocjacji, wymagającą stosowania takich środków, metod i instrumentów, które nie wzmagają wrogości, i jednocześnie realizowaną w ramach prawa międzynarodowego. Głównym jej zadaniem jest kształtowanie wojskowych relacji między państwami. Przechodzi ciągłą ewolucję przystosowawczą do zmieniających się warunków działania oraz poszerza swe pole znaczeniowe. Dlatego też pojęciowe uporządkowanie musi stanowić "warunek brzegowy" zrozumienia jej współczesnych ról i możliwości twórczego wspierania polityki zagranicznej państwa przez struktury podległe resortowi obrony narodowej - i ważne zadanie przypada tu badaniom naukowym. (fragment tekstu)

Pages (from - to)

136 - 147

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171477491

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

12.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

12.0

Publication indexed in

CEEOL | CEON | EBSCO