Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Sprawy Międzynarodowe

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.1 Economics and finance
5.3 Safety studies
5.4 Learning about social communication and the media
5.5 Science about politics and administration
5.7 Legal education

Journal unique ID

200112

Publisher name

Instytut Studiów Politycznych PAN

Editorship

Redakcja Czasopisma: ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa

ISSN

0038-853X

Publication frequency

quarterly

DOI

10.35757

URL

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/245

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-0038-853X

Comments

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym polskim kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Długoletnia tradycja wydawnicza( ukazują się od 1948 roku), sprawia iż stanowią forum debaty i prezentacji polskiego postrzegania problematyki międzynarodowej. Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL i BazEkon. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.

Unified list of scientific journals 2013-2016

12

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 12  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---
  • 2019 70 ---
  • 2020 70   ---