Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Sprawy Międzynarodowe

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.1 Economics and finance
5.3 Safety studies
5.4 Learning about social communication and the media
5.5 Science about politics and administration
5.7 Legal education

Journal unique ID

200112

Publisher name

Instytut Studiów Politycznych PAN

Editorship

Redakcja Czasopisma: ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa

Domains

PL Bezpieczeństwo międzynarodowe | Integracja europejska | Polityka zagraniczna | Transformacja ustrojowa

ISSN

0038-853x

Publication frequency

quarterly

DOI

10.35757/SM.2019.72.2.06

URL

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/245

Comments

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym polskim kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Długoletnia tradycja wydawnicza( ukazują się od 1948 roku), sprawia iż stanowią forum debaty i prezentacji polskiego postrzegania problematyki międzynarodowej. Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL i BazEkon.

Unified list of scientific journals 2013-2016

12

Journal years