Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kapitał relacyjny przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kapitał relacyjny przedsiębiorstwa
  • Polska
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
Book

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 2, Aspekty ekonomiczno-społeczne

Points of MNiSW / chapter

20.0