Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 2, Aspekty ekonomiczno-społeczne

Redaktorzy

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2018

Liczba stron

400

ISBN

9788381800532

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • System obronny państwa
  • Polska
Rozdziały
Ceny transferowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności (s. 89-115)
Kapitał relacyjny przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego