Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Needs of non-military defence resources in scope of education - dilemmas of XXI century

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Defense Resources Management in the 21st Century

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Obrona cywilna
 • Obronność państwa
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Przygotowania obronne państwa
 • System obronny państwa
 • Zasoby obronne państwa
EN
 • Civil defence
 • Defence capability of a State
 • Education for safety
 • National Security
 • Non military defence structures
 • Security system
 • State defence preparations
 • State defence resources
Streszczenie

EN Every country must develop individual capacity to resist crisis or armed attack. In XXI century near 70 years after initialled the North Atlantic Treaty, threats and challenges call European countries in raise awareness to training and educating further non-military defence resources. The process cannot be done by military education institutions or for military personnel only. Educational efforts must start in high schools and continuing through public administration up to the highest authorities responsible for national defence. Dependence of the state defence preparations and collective defence to education for security is presented by Polish experience in specific geopolitical situation XXI century. Regional situation of eastern border countries of EU and NATO is diametrically different than at the end of XX century, therefore, every country must redefine education of societies for non-military preparation

Strony (od-do)

300 - 307

URL

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=730528

Zaprezentowany na

13th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century", 8-9.11.2018, Braşov, Rumunia

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

1,0

Publikacja indeksowana w

CEEOL | EBSCO