Processing may take a few seconds...

Article

Title

Aktywność Polski w przestrzeni kosmicznej- nauka, polityka i prawo. Stan obecny

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2016

Published in

Gdańskie Studia Prawnicze

Journal year: 2016 | Journal volume: t. XXXVI

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Strategia kosmiczna
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

339 - 356

URL

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/36polkowska.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

7

Unified list of scientific journals 2013-2016

7