Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Gdańskie Studia Prawnicze

Editors

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

484685

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Editorship

Redaktor Naczelny prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego.

Domains

PL Prawo i administracja

ISSN

1734-5669

Publication frequency

quarterly

URL

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze

Comments

Od 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo". Redaktorem Naukowym trzech pierwszych "Zeszytów" był doc. dr Mieczysław Okręglicki. Po nim funkcję Redaktora Naczelnego przejął prof. Marian Cieślak i pełnił ją do ostatniego wydania "Zeszytów" (nr 16 z 1993 r.). Od 1996 r., po krótkiej przerwie, doszło do reaktywacji periodyku naukowego Wydziału Prawa i Administracji UG, pod nowym tytułem: "Gdańskie Studia Prawnicze". Redaktorem Naczelnym "GSP" został prof. Kazimierz Kruczalak, który funkcję tę pełnił do śmierci. W latach 2002-2019 funkcję Redaktora Naczelnego "GSP" pełnił prof. dr hab. Andrzej Szmyt. Od 2019 r. czasopismu nadano nowy format. Od tego roku do „Gdańskich Studiów Prawniczych” włączono „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” – kwartalnik wydawany na Wydziale Prawa i Administracji UG we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. od 2005 r. Był on poświęcony ocenie dorobku judykatury (informacje szczegółowe dot. "GSP-PO": https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze_-_przeglad_orzecznictwa). Ponadto Rada Wydziału wybrała na Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego. "Gdańskie Studia Prawnicze" jest indeksowany w międzynarodowych bazach czasopism i abstraktów: Central and Eastern European Online Library (CEEOL) European Reference Index For The Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) "Gdańskie Studia Prawnicze" są czasopismem punktowanym, umieszczonym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów za publikację naukową umieszczoną w GSP wynosi: w 2012 r. - 5 punktów w latach 2013 - 2018 - 7 punktów

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 7.0 ---