Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : opieka nad zabytkami

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona dóbr kultury
  • Ochrona zabytków
Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

135 - 142

Book

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2

Presented on

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Points of MNiSW / chapter

20