Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : opieka nad zabytkami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona dóbr kultury
  • Ochrona zabytków
Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

135 - 142

Książka

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2

Zaprezentowany na

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0