Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rynek pracy
  • Społeczeństwo informacjne
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

107 - 117

Book

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Presented on

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska