Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Number of pages

268

ISBN

978-83-7523-529-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991002916689705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpieczny%20rozw%C3%B3j%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa%20informacyjnego&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo informacyjne
Chapters
Conference

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other