Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

268

ISBN

978-83-7523-529-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991002916689705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpieczny%20rozw%C3%B3j%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa%20informacyjnego&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo informacyjne
Rozdziały
Konferencja

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne