Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

9 - 25

Book

Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II. 1. 8. 2. 0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej