Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II. 1. 8. 2. 0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

93

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk16000882&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona ludności
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • Crisis management
  • Civil defence
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne