Processing may take a few seconds...

Article


Title

Walka informacyjna a public relations

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Journal year: 2017 | Journal number: nr 313

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka
  • Konkurencja
  • Public relations
  • Walka informacyjna
  • Wojsko
Abstract

PL Istotą public relations jest współpraca oraz dwustronna, rzetelna, uczciwa komunikacja. W public relations nie definiuje się przeciwnika. PR nie jest narzędziem walki i nie może być w żaden sposób wykorzystywany do niej. Jeżeli zespół ds. public relations określi jedną z grup docelowych, będących odbiorcą komunikacji jako przeciwnika, przestaje wówczas zajmować się public relations, a rozpoczyna walkę informacyjną.

EN The partner cooperation and bilateral reliable, honest communication is an essence of public relations. Public relations does not define the enemy, it is not a fighting tool and cannot be used for fighting by any means. In case PR team defined one of the target groups of its communication activity as an enemy it would not be public relations any more – it would be a start of an information warfare.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

137 - 146

URL

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_313/11.pdf

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

10.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

10.0