Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Walka informacyjna a public relations

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.4] Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rocznik: 2017 | Numer: nr 313

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Gospodarka
  • Konkurencja
  • Public relations
  • Walka informacyjna
  • Wojsko
Streszczenie

PL Istotą public relations jest współpraca oraz dwustronna, rzetelna, uczciwa komunikacja. W public relations nie definiuje się przeciwnika. PR nie jest narzędziem walki i nie może być w żaden sposób wykorzystywany do niej. Jeżeli zespół ds. public relations określi jedną z grup docelowych, będących odbiorcą komunikacji jako przeciwnika, przestaje wówczas zajmować się public relations, a rozpoczyna walkę informacyjną.

EN The partner cooperation and bilateral reliable, honest communication is an essence of public relations. Public relations does not define the enemy, it is not a fighting tool and cannot be used for fighting by any means. In case PR team defined one of the target groups of its communication activity as an enemy it would not be public relations any more – it would be a start of an information warfare.

Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Strony (od-do)

137 - 146

URL

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_313/11.pdf

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

10,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

10,0