Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Year 2017
Points of MNiSW

10 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Journal numbers