Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok 2017
Punktacja MNiSW

10,0

Numery